Tagasivaade 2021. aastale ja plaanid 2022. aastaks

Eesti Maastikuvibu Liidu üldkoosolekul 14.03 andis Rainer Klaaser ülevaate Eesti Maastikuvibu Liidu seisust ühiskondlikus hetkeolukorras, kus koroonakriisist oleme jõudnud sõjakriisi.

2021. aasta jätkus küll 2020. aasta koroonapiirangute raamistikus, aga aasta alguses toimuma pidavad sisevõistlused sai nihutatud sügisesse, ehk need ikkagi toimusid. Klubide Karika sarjas toimus planeeritud 9 etappi, kuigi 2021 aasta alguses esimeses kvartalis see nii veel ei tundunud. Võistluskalendri välihooeg algas mai keskel 3D etapiga Kassinurmes. Suvised võistlused toimusid planeeritud aegadel ja kohtades, ehkki kalendrit tuli ümber teha 9 korral. Klubide karika võistlussarjast võttis osa 781 inimest. Maastikulaskmise vibujahi meistrivõistlustel Kullamaal 29.05.2021 osales 94 laskjat, Eesti meistrivõistlused Kajamaal 30.07-1.08 oli 140 osalejat, sisemeistrivõistlustel Põltsamaal 20.-21.11 75 laskjat. Eesti rekordeid uuendati maastikulaskmise 17 korral. Punktiarvestussüsteem Archscorer oli kasutusel kõigil EML egiidi all toimunud võistlustel, augustist 2021 on sama süsteem kasutusel ka Lätis, ehkki nad eelmisel aastal ei saanud sellist starti, kui eestlastel aastal 2020, on nad praeguseks ikkagi aktiivsed Archscoreri kasutajad. Sellel aastal juba 7 võistlust peetud läbi Archscoreri. WFAC on küll 2 aastat ära jäänud, aga sel aastal see toimub, edasi ei lükka.

EML praeguse juhatuse volitused lõppesid 04.01.2022. Nimetatud tärmin oli juba ühe korra ajutiselt pikendatud aeg, viimaks lõpuni WFAC võistlus ja teha kokkuvõte selle võistluse korraldamisest. 2022. aasta alguseks on võistlus teist korda edasi lükatud ja siit ettepanek pikendada istuva juhatuse volitusi kuni 31.03.2023, siis on võimalik praegusel juhatusel koosseisus Rainer Klaaser, Andres Virkus, Anu Uusmaa, Aare Lauren, Ülle Kell teha kokkuvõte WFAC 2022 võistlusest, kokku panna 2022. aasta majandusaasta aruanne ja koostada 2023. aasta eelarvekavand. Üldkoosoleku otsusega pikendati praeguse juhatuse volitusi kuni 31.03.2023

 Muutunud olukord majanduses (materjali ja energiahindade tõus) sunnib üle vaatama EML egiidi all korraldatavate võistluste osalustasud. Endisel tasemel osavõtutasude hoidmine on viimas olukorrani, kus klubid enam ei soovi võtta ette võistluste korraldamist. Kinnitati võistluse osavõtutasuks laskjale sõltumata vanuseklassist 15 € alates 1.04.2022.

IFAA poolt 2019 uute reeglitega võistlusstiilide laiendamine ja püüd arvestada erinevate riikide soovidega üle maailma on tekitanud tänaseks ühtekokku 144 divisjoni. Eesmärk ei peaks olema igale osalejale võistlusel medaleid jagada vaid keskenduda kõigi osalejate kõrgete punktisummadele ja tehnilisele meisterlikkusele. Seoses sellega on ettepanek Eesti-siseselt piirata vibustiilide arvu ning EML egiidi all korraldatavatel võistlustel, sh tiitlivõistlustel, kaotada järgmised vibustiilid (nn. näpuplokid) alates 1.04.2022:

  • FS-C Freestyle Limited Compound
  • BB-C Barebow Compound
  • BH-C Bowhunter Compound
  • BL Bowhunter Limited

Alles jäävad plokkvibude stiilid on FU (tunnused: ühe piniga suurendusklaasiga sihik, diopter, pikk stasbilisaator, külgstabilisaator, päästik) ja BU (tunnused: 3-5 piniga sihik, suurendusklaas pole lubatud, diopter, kuni 12” esistabilisaator, päästik). FS-C, BB-C, BH-C ja BL klassides saab endiselt võistelda IFAA võistlustel. Eestis osalevad nende klasside laskjad BU-divisjonide võistlejate arvestuses. Senised rekordid ja võistluste tulemused jäävad kehtima, uusi rekordeid on võimalik lasta IFAA tiitlivõistlusel (Euroopa ja maailma meistrivõistlustel).

Muutmaks juuniorite üleminekut täiskasvanute klassi sujuvamaks ning hoidmaks vanemaealisi pikemalt vibulaskmise juures tuua sisse kaks IFAA vanuseklassi: YA – young adult, vanus 17-20 ja S – seenior, vanus 65+.

Otsustati lisada YA vanuseklass EML võistlustele alates 1.01.2023, S vanuseklass tagasiulatuvalt 1.01.2022. Viimasega on vaja teha muudatused Klubide karika 1. ja 2. etapi protokollides ja sisemeistrivõistluste protokollides.

14.03.2022 seisuga on osalemise kinnitanud 530 laskjat, 48 maksnut ei ole korduvatele meeldetuletustele vaatamata reageerinud ega uuendanud oma võistlustel osalemise otsust. Ootelehel on 63 nime, kuniks pole selge, mis saab tasunutest, ei saa sealt laskjaid osavõtutasu maksma suunata.

Pilt Katre Kuller

You may also like...