Klubide karikas

Klubide Karika (KK) sari ja formaat

2021. aasta Klubide Karika sari toimub üheksaetapilisena, arvesse lähevad seitsme parema etapi tulemused, tulemuste järjestamisel arvestatakse kuue parema etapi tulemusi. Klubide karika sari koosneb kahest siseformaadist (20 Y ja flint), kahest maastikuringist, kahest jahiringist, kahest 3D  ja ühest määratud kaugustega ulukiringi võistlusest. Võistlusklasside tabeli leiab siit.

Varasemate aastate tulemused

 aasta I  II  III
Klubide Karika koondtabel 2020 Kajamaa Spordiklubi Sagittarius Tartu Vibuklubi
Klubide Karika koondtabel 2019 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Sagittarius
Klubide Karika koondtabel 2018 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Sagittarius
Klubide Karika koondtabel 2017 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Sagittarius
Klubide Karika koondtabel 2016 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Sagittarius
Klubide Karika koondtabel 2015 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Sagittarius
Klubide Karika koondtabel 2014 Kajamaa Spordiklubi Sagittarius Tartu Vibuklubi
Klubide Karika koondtabel 2013 Tartu Vibuklubi Kajamaa Spordiklubi Lääne Vibulaskjad
Klubide Karika koondtabel 2012 Tartu Vibuklubi Kajamaa Spordiklubi Lääne Vibulaskjad
 Klubide Karika koondtabel 2011 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Lääne Vibulaskjad
Klubide Karika koondtabel 2010 Kajamaa Spordiklubi Tartu Vibuklubi Lääne Vibulaskjad
Klubide Karika koondtabel 2009 Tartu Vibuklubi Kajamaa Spordiklubi Lääne Vibulaskjad

 

Klubide Karika sari loodi 2003 aastal Eesti Maastikuvibu Liidu (EML) poolt eesmärgiga välja selgitada kõige mitmekesisem ja sportlike saavutuste poolest edukaim klubi. Tegemist ei ole EML poolt  korraldatavate võistlustega, vaid liikmesklubide poolt EML egiidi all korraldatavate erinevate ametlike EML võistlustega kus peetakse KK punktiarvestust. Võistlussarjas lastakse läbi IFAA Reeglite Raamatu  formaate – siselaskmine 20Y ja/või flint ning maastikulaskmise formaadid field, hunter ja animal round, tagamaks eesti laskjatele võimalust harjutada suurvõistluste formaate. Nii koosneb Klubide Karika sari vähemalt kaheksast etapist ja neljast erinevast võistlusformaadist: 2× sise, 2× field, 2× hunter ja 2× animal või 2x 3D.

Kõik võistlused viiakse läbi IFAA reeglite alusel, järgides EML ohutus- ja käitumisreegleid laskjatele.

Klubide Karika võistlustest saavad osa võtta oma koduklubi määratlenud laskjad. Ilma klubilise kuuluvuseta laskjad ei osale punktiarvestuses ja aasta koondarvestuses, nende lasketulemus kajastatakse võistlusprotokollis. Klubid koguvad punkte kõigis ametlikes IFAA vibustiilides ja vanuse ning soo klassides. Printsiibiks on see, et mida osavõturohkem on võistlusklass, seda enam on võimalik punkte saada, kuid samas ei oleks ebavõrdses olukorras väiksemad klubid, mille laskjate rivid lühemad.

Punktisüsteem

Igas laskmisstiilis ja võistlusklassis jagatakse punkte järgnevalt:
1) Kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte lastud silmade alusel:
1. koht – 10 p, 2. koht – 9 p. … 10. koht – 1 p. Kohad alates 11’st punktiarvestuses ei osale.
2) Kui klassis osaleb alla 10 võistleja, siis 1. koht saab nii palju punkte, kui palju on klassis laskjaid, 2. koht saab ühe punkti vähem jne. Klubilise kuuluvuseta laskjaid ei loeta laskjate üldarvu sisse.
3) Igast võistlusklassist toovad oma klubile punkte kuni kolm parimat laskjat.
4) Kui kaks või enam laskjat koguvad rajalt võrdse arvu silmasid, rakendatakse 1-3 koha selgitamiseks IFAA ümberlaskmise reeglit. Alates 4. kohast ümberlaskmist ei toimu ja jagatakse kohti, kusjuures võrdse tulemuse lasknud võistlejad saavad võrdselt kõrgemad kohapunktid.
5) Klubi punktisumma kumuleerub võistlusklasside 3 parima laskja individuaalsete kohapunktide alusel.
6) KK võitja tiitel antakse aasta arvestuse kokkuvõtte tulemusena. Kui vibustiilis / klassi osales vaid üks laskja, antakse tiitel ka temale.

Tulemused / rajaprotokollid

Nooled annavad punkte vastavalt lastava võistlusformaadi reeglitele (sise-, looma-, maastiku- või jahiring). Võistluse lõpul tuleb mõlemad rajakaardid ära anda koos allkirjadega (laskja ja märkija). Kaardid peavad olema täidetud täielikult laskja andmetega (täisnimi, klass, klubiline kuuluvus) ja loetavad. Märkide, raja poolte ja võistluse lõppsummad peavad olema sama summaga mõlemal kaardil. Kui kaardid on ühesugused, kuid märkide summa ei võrdu kaardile märgitud lõppsummaga (arvutusviga), siis läheb kirja väiksem märkide summa.

Klubiline kuuluvus peab olema määratletud kandega EML klubide-laskjate nimekirjas. Kui seal nimekirjas laskjat võistluse alguseks ei ole, siis on tegemist klubitu laskjaga.

Aastaarvestus

1) Individuaalne arvestus: Miinimum etappide arv aastaarvestuses on 50%+1 (osalenud üle poolte etappide, etappide arv ülespoole ümardatuna: 8 etapi puhul 5 etappi, 9 etapi puhul 6 etappi). Aastatulemuse arvestamisel läheb 8-etapilise võistlussarja puhul arvesse kuni 6 parema etapi tulemused, 9 etapi puhul kuni 7 parema etapi tulemused. Võrdsete etapipunktide korral arvestatakse vastavatel etappidel lastud tulemuspunktide summat.
2) Klubide arvestus: Klubi aastaarvestuse punktisumma kumuleerub laskjate individuaalsete kohapunktide alusel, kõikide etappide summana. Klubi saab etapipunkte kuni 3 oma parima laskja eest, vibustiili kohaselt. Aasta sees klubi vahetanud laskja punktid kantakse kuni jooksva hooaja  lõpuni laskja vana klubi arvele.

Vanuseklassid

Liikumine vanuseklasside vahel toimub kalendriaasta põhiselt 01.01-31.12.
Lasteklass (C): vanuses kuni 13 eluaastat – kui alustab kalendriaastat 12-aastasena, lõpetab ka hooaja laste klassis.
Juuniorid (J): 13 kuni 16 eluaastat – kui alustab kalendriaastat 16-aastasena, lõpetab ka hooaja juunioride klassis.
Täiskasvanud (A): 17 kuni 55 eluaastat– kui alustab kalendriaastat 54-aastasena, lõpetab ka hooaja täiskasvanute klassis.
Veteranid (V): alates 55’ndast eluaastast.

Osavõtutasud

Osavõtutasu KK võistlusele on täiskasvanutele ja veteranidele 12 €, lastele ja juunioritele 8 €. Võistluse osavõtutasudest saab EML 2 € täiskasvanud/vetaran ja 1 €  laps/juunior laskja eest. EML toetab KK etappi läbiviivat klubi diplomitega ja medalitele kleebitavate žetoonide või kristallkleebistega.