Muudatus KK 2021 võistlussarja etapiaegades

2021. aasta Klubide Karika sarja esimese kahe etapiga on toimunud muudatus kuupäevade osas, algselt esimene ja teine etapp on vahetanud järjekorda, 20 Y etapi uus aeg on 27.02. Praeguste teadmiste juures jaanuarikuus seda teha ei saa, siis sellest ka muudatuse otsus: Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele kehtivad Harjumaal ja Ida-Virumaal jaanuari lõpuni piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldusele.

  • Siseruumides on lubatud individuaaltegevus koos juhendaja või treeneriga.
    • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%.
    • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Välitingimustes on endiselt lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
  • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste osalejatega/rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Seega – esimene etapp saab olema Jõgeval, formaadiga Flint, kuupäeval 13.02.2021, teine etapp aga Tallinnas, formaadiga 20Y, kuupäeval 27.02.2021. Kalender on uuendatud ka EML kodulehel: https://www.faae.ee/2020/kalender-2021/

Jõudu harjutamisel ja hoidke tervist!

You may also like...