Tegevusaruanne 2019

2019. aastat on jäänud veel sama palju kui ühel käel sõrmi. Vibulaskjatele oli see kindlasti heaks aastaks – osalejate arvud võistlustel on kasvanud, samuti klubide liikmeskond.

IFAA tiitlivõistlused 2019

Rahvusvahelistel võistlustel osaleti kolmel IFAA tiitlivõistlusel – 10.-12.04.2019 toimusid Uus-Meremaal Wellingtonis siselaskmise maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindasid Tiina Laurisson ja Peeter Laurisson. Osales 13 IFAA liikmesriiki: Ameerika Ühendriigid, Australia, Austria, Brasiilia, Eesti,India, Itaalia, Lõuna-Aafrika, Prantsusmaa, Põhja-Iirimaa, Saksamaa, Šotimaa, Uus-Meremaa. Tulemuse sai kirja 206 laskurit. Tiina Laurissonile kuulus VFLB (1)  klassi esikoht ja Peeter Laurissonile AMLB (3) kolmas koht. 

2.-10.08.2019 toimusid Hollandis Doorwerthis Euroopa maastikulaskmise meistrivõistlused. Eestlasi osales võistlustel 44, ühtekokku oli 594 võistlejat 22 Euroopa riigist. Eesti delegatsioon oli suuruselt kolmas Saksamaa (184 laskjat) ja Hollandi (70) järel. Eestlastele järgnesid delegatsiooni suuruselt Šveits (41) ja Inglismaa (39). Tagasi koju tuldi üheksa kuld-, kuue hõbe- ja kuue pronksmedaliga. Vt alljärgnev tabelist.

laskja võistlusklass laskjaid klassis koht
Triin Kent AFBBR 16 kuldmedal
Aire Lauren AFBHR 5 pronksmedal
Anu Uusmaa AFBU 7 pronksmedal
Katrin Virula AFFSR 16 kuldmedal
Inge Sirkel-Suviste AFLB 12 kuldmedal
Ülle Kell AFLB 12 hõbemedal
Monika Wessels AFLB 12 pronksmedal
Aare Lauren AMBHR 17 kuldmedal
Meelis Käärma AMBHR 17 hõbemedal
Kristo Kent AMBU 23 hõbemedal
Marek Peedumäe AMLB 19 hõbemedal
Urmas Kontus AMLB 19 pronksmedal
Anne Sein CFFSR 1 kuldmedal
Romet Talviste CMBHR 2 kuldmedal
Ralf Grünberg CMLB 1 kuldmedal
Rihard Rannamets JMBBR 2 kuldmedal
Henri Kivisild JMBHR 3 pronksmedal
Rasmus Käsper JMFSR 3 hõbemedal
Holger Kink JMLB 2 hõbemedal
Reijo Vanikov JMTR 1 kuldmedal
Kevin Marcus Aedla YAMFSR 3 pronksmedal

Märkimisväärne on Eesti naiste esikuuik pikkvibu klassis – Ingele, Üllele ja Monikale järgnesid Egne Marmor, Jana Kikas ja Tea Kaasik. Stiilitiimidest võitsid esikoha BHR-klassis Meelis Käärma – Aare Lauren – Jaan Rösler, LB-klassis kuulus esikoht Timberpoint-tiimile koosseisus Urmas Kontus – Kuldar Kolk – Marek Peedumäe, neile järgnesid Eesti pikkvibunaised Female Dragons nimelise võistkonnana Inge Sirkel-Suviste – Ülle Kell – Monika Wessels. 

EFAC-ile järgnesid vibujahi maailmameistrivõistlused 8.-13.09.2019 USA-s Yanktonis. Osalejate arv jäi võrreldavaks mõne siinse Klubide Karika omaga – 130 osalejat 12 riigist. Eestlasi esindasid Aire ja Aare Lauren. Aire lõpetas võistluse austerlasest konkurendi Herta Riederi järel teise kohaga. 

Kodused võistlused

2019. aastal toimusid EML egiidi all klubide poolt läbiviiduna tiitlivõistlused kolmes peamises IFAA võistlusstiilis: siselaskmine (korraldaja Lääne Vibulaskjad), vibujaht (Lääne Vibulaskjad) ja maastikulaskmine (Kajamaa Spordiklubi). Klubide karika sarjas toimus 9 osavõistlust, võistlusi läbiviivateks klubideks Sagittarius, Vooremaa Vibuklubi, Mägilased, Tartu Vibuklubi, Kajamaa Spordiklubi ja Lääne Vibulaskjad. 

Suurim võistlussari on Klubide Karikas, mida korraldatakse alates aastast 2003. 2019. aastal toimus Klubide Karika sari üheksaetapilisena, parimate selgitamisel läksid arvesse seitsme parema etapi tulemused, tulemuste järjestamisel arvestatakse kuue parema etapi tulemusi. Klubide karika sari koosnes selgi korral kahest siseformaadist (20 Y ja flint), kahest maastikuringist, kahest jahiringist, kahest 3D  ja ühest määratud kaugustega ulukiringi võistlusest. 2019. aasta sarja võitis Kajamaa Spordiklubi, järgnesid Tartu Vibuklubi ja Sagittarius – selline esikolmik püsib juba viiendat aastat. Suurima osalejate arvuga oli 18.01.2019 Tallinnas toimunud 20 Y võistlus, kus osales 152 laskjat. Kogu sarjas kogunes osalemisi 867 korral. 

Siselaskmise meistrivõistlused korraldas 2019. aastal klubi Lääne Vibulaskjad Lihulas 23.-24.03, osalejaid 94. Maastikulaskmise Eesti meistrivõistlused / Estonian Open 2019 viis läbi Kajamaa Spordiklubi 19.-21.07, osalejaid 125. Eesti meistrivõistlused vibujahis 2019 toimusid 17.-18.08. Kullamaal 51 osalejaga. 

Rekordiuuendused

Euroopa rekordeid sai 2019. aastal eestlaste nimele 12, neist kaheksa on ka maailmarekordid, mis kuuluvad Inge Sirkel-Suvistele, Romet Talvistele ja Reijo Vanikovile.  Inge Sirkel-Suviste lasi uuteks AFLB Euroopa ja maailmarekordiks 341 pt jahiringis ja 470 pt määratud kaugustega loomaringis. Romet Talviste ja Reijo Vanikov avasid samade rekordite tabelid CMBHR ja JMTR klassides. Romet Talviste nimele kuuluvad alates augustist CMBHR klassi maastikuringi  Euroopa ja maailmarekorddid 333 pt, 339 pt jahiringis ja 452 pt määratud kaugustega loomaringis. Reijo Vanikovi nimel on JMTR klassi maastikuringi Euroopa ja maailmarekord 117 pt, jahiringi 129 pt ja määratud kaugustega loomaring 226 pt. Euroopa rekordeid uuendasid AFBU klassis Anu Uusmaa (maastikuring 510 pt) ja Rita-Anette Kohava (jahiring 509 pt), Anne Seina nimele kuulub CFFSR klassi uue Euroopa rekord 508 pt maastikuringis, Triin Kent lasi AFBBR klassi uueks jahiringi rekordiks 435 pt. 

Eesti rekordeid erinevates võistlusklassides ja määratud kaugustega võistlusformaatides uuendati mitmel korral, aasta kokkuvõtteks kogunes 31 rekordiuuendajat ja 83 uut rekordit. Seitse laskurit – Mart Raudam (AMTR), Anne Sein (CFFSR), Carmel London (CFLB), Carolina Treu (CFTR), Romet Talviste (CMBHR), Reijo Vanikov (JMTR) ja Aleksander Kiskonen (SMFU) uuendasid rekordeid kõigis viies määrtatud kaugustega laskmisformaadis (20 Y, flint, maastiku-, jahi ja määratud kaugustega loomaring).

Aktiivtegevuste instruktori kutsestandard

EML on partneriks aktiivtegevuste kutsestandardis EKR 4 ja 5 kutsetasemel. Kutsestandardid lõpetasid kehtivuse 2019. aasta juunis, aasta lõpus algatati standardite uuendamine. 28.11.2019 pikendati EKR 4 kutsestandardit, EKR 5 saab uuesti kinnitatud 2020. aasta veebruaris. Esimesed 2015. aastal maastikuvibu instruktorite kutsed lõpetavad kehtivuse 2020. aasta juulis, seega on standardi uuendamine ja töörühmaga seotus ülimalt vajalik. EKR 4 kutsetasemel sai aktiivtegevuste  läbiviimist õppida 2018/2019 õppeasatal Luua Metsanduskoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses. 2019. aastal aktiivtegevuste instruktorite kutseeksameid ei toimunud. Seisuga 31.12.2019 on atesteeritud maastikuvibu instruktoreid 14. 

You may also like...