Flint

Flint Indoor Round on saanud pärast 2015. aastal Pärnus toimunud WIAC’it IFAA sisemeistrivõistluste pärisosaks. Alljärgnevalt lahtikirjutatuna reeglid.

Flint Indoor Round reeglid

 1. Flint Indoor Round reeglid on kooskõlas IFAA reeglistiku artikliga V (I).
 2. Flint koosneb kahest standardühikust, milles kummaski lastakse seitse neljanoolelist seeriat. Kokku lastakse välja 56 noolt.
 3. Standardühik:
  1. seeria 4 noolt 25 Y 35 cm märkleht
  2. seeria 4 noolt 20 ft 20 cm märkleht
  3. seeria 4 noolt 30 Y 35 cm märkleht
  4. seeria 4 noolt 15 Y 20 cm märkleht
  5. seeria 4 noolt 20 Y 35 cm märkleht
  6. seeria 4 noolt 10 Y 20 cm märkleht
  7. seeria 1× 30 Y + 1× 25 Y + 1× 20 Y + 1× 15 Y noolt 35 cm märkleht
 4. Kahe standardühiku laskmise vahel on 15-minutiline paus.
 5. Laskjal on valida kas maasikuringi 35 cm ja 4×20 cm lehe või 4×35 cm märklehe 5- ja 4-punkti aladega lehe ja 4×20 cm märklehe vahel. Vt joonis. Flint
 6. Punktid on nagu maastikuringis 5 (sisemine must punktiala), 4 (valge punktiala) ja 3 (välimine must punktiala). Suurema punkti saamiseks peab nool lõikama suuremat punktiala, joonepuute puhul läheb kirja väiksem punkt.
  Flint
 7. Korraldaja jagab laskjad mattidesse A- ja B-na, seda jaotust ei tohi võistluse jooksul muuta. Pärast esimese standardühiku laskmist vahetavad laskjad A ja B pooled.
 8. Neljase märklehe puhul pole noolte väljalaskmise järjekord oluline. Neljase märklehe puhul tuleb ükskõik millises järjekorras sihtmärki lasta üks nool. Juhul sihtmärki tabab rohkem kui üks nool, läheb arvesse vaid väikseima väärtusega nool.
 9. Laskerajad on paigutatud nii, nagu on järgneval joonisel.
  Flint

You may also like...