EML üldkoosolek

Eesti Maastikuvibu Liidu korraline üldkoosolek 2018 toimub Kajamaa viburaja seminariruumis 4. märts 2018 a. kell 16:00-19:00

Koosoleku päevakord:

  1. Juhatuse 2017 a. tegevusaruanne
  2. EML 2017 majandusaasta aruanne
  3. EML  2017 eelarve täitmine, 2018. a eelarve
  4. EML IFAA delegaadi valimine ja osalus WC ja EU koosolekutel
  5. WFAC 2020
  6. Klubide liikmed 2018
  7. EML juhatuse valimine
  8. Muud küsimused

Klubidel, kelle juhatuse liikmed ei saa koosolekul osaleda, palume saata esindaja digiallkirjastatud volitus aadressile info@faae.ee hiljemal 2.03.2018

You may also like...