FITA-IFAA kokkulepe

FITA-IFAA kokkulepe

Lausanne, 26. Jaanuar 2010

Rahvusvahelise Vibulaskmise Föderatsiooni Kongress (FITA – “Fédération Internationale de Tir à l’Arc”), seadusandliku esindajana ühelt poolt, ja Rahvusvahelise Maastikuvibu Liidu Maailmanõukogu (IFAA – International Field Archery Association),  seadusandliku esindajana teiselt poolt, on ratifitseerinud vastastikuse tunnustamise memorandumi.

Memorandumi eesmärk

Antud memorandum räägib vastastikuse arusaamise vajadusest ja mõlema osapoole rollist maailma vibulaskmisareenil ja sellega seonduvatel spordialadel. FITA on  Rahvusvaheline Vibulaskmise Föderatsioon, mis esindab vibulaskmist vastavalt oma eesmärkidele ja konstitutsioonile. IFAA on Rahvusvaheline Maasikuvibu Assotsiatsioon, mis esindab vibulaskmist vastavalt oma eesmärkidele ja konstitutsioonile.

Osapoolte kokkulepe

Mõlemad osapooled nõustuvad:
› tunnustama üksteist kui sõltumatuid spordiorganisatsioone;
› respekteerima dopingukeeldu mõlema osapoole sportlastele vastavalt WADA (World Anti-Doping Agency) antidopingu reeglitele.

Lisaks sellele on kokku lepitud, et mõlemad osapooled hakkavad tegema koostööd järgmistes valdkondades:
› vibuvarustuse reeglite standardiseerimine;
› vibuspordi propageerimine;
› ohutusreeglite väljatöötamine maastiku- ja 3D radadele;
› lobbytöö mõistlike õhutranspordi reeglite kehtestamiseks vibuvarustusega transpordil, juriidilise staatuse hoidmine praegusel tasemel;
› teha koostööd FITA maastikuringis ja IFAA maastikuringis World Master Games raames Sydneys.
 

Rahvusvahelise vibupere liikmetele

FITA ja IFAA koostöövõimaluste üle arutati eelmisel aastal FITA Kongressil ja sellel aastal IFAA Kongressil. Mida see tähendab? Esiteks tähendab see koostööd kahe vibuorganisatsiooni vahel. Mõlemal on oma visioon ja eesmärgid ja seetõttu on mõlemal põhjust eksisteerida. See ei tähenda, et me teeme katusorganistatsiooni või saab olema ainult üks organisatsioon, kes võistlusi korraldab.

See kokkulepe tähendab, et on olemas ühine eesmärk edendada vibusporti tehes teatud valdkondades koostööd. Nendeks valdkondadeks on reeglid varustusele, ohtus-ja juriidilised nõuded, reisimine vibuvarustusega, arenguinitsiatiivid ja muud ühise huvid. Aegajalt saab olema üritusi, kus koopereerutakse, nagu näiteks Sydney Master Games eelmisel aastal.
 
Mõlemad organisatsioonid soovivad, et sarnane koostöö vaim areneks ka rahvuslikul ja kohalikul tasandil ega poleks konflikte, mis peatavad spordiala arengu. Me soovime, et igas riigis jõutaks sarnase koostöökokkuleppeni vältimaks võimalikke probleeme.

Kui te vajate lisainformatsiooni, siis palun kontakteeruge Trudy Medwed’iga, kes on kahe organisatsiooni vaheline kontaktisik.

Alla kirjutanud:

Dr Ugur ERDENER
FITA President

Tom DIELEN
FITA Peasekretär

Loet SMIT
IFAA President

Martin KOINI
IFAA Peasekretär

Originaal: FITA-IFAA agreement

You may also like...